O tabletech ve škole s nadhledem / 26. 5. 2015 19:00

 

Úterý 26. 5. 2015 19:00

O tabletech ve škole s nadhledem

 

Webinář se pokusí konfrontovat realitu používání tabletů v českých školách s jejich mediálním obrazem, shrne hlavní přínosy tabletů pro vzdělávání a zároveň problémy, které jejich nevhodné zavádění a používání může ve školách způsobovat. V druhé části webináře zazní několik mýtů, které o používání tabletů kolují včetně argumentů, které se je pokusí vyvrátit.

Lektor: Ondřej Neumajer je konzultant vzdělávání, lektor, didaktik a popularizátor informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se zabývá problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání a vzdělávacími inovacemi. Blíže viz http://ondrej.neumajer.cz/.

Podívejte se na další diskuze k webinářům!

Přečtěte si více informací o webinářích.

Aktuální webináře najdete také v kalendáři!