Teoretické a praktické postupy zavádění ICT do výuky / 17. 3. 2015 19:00

 

Úterý 17. 3. 2015 19:00

Teoretické a praktické postupy zavádění ICT do výuky

 

Cílem webináře je seznámení účastníků s teoretickými principy při zavádění ICT do výuky (model TPACK) a formou praktických ukázek charakterizovat možnosti využití ICT ve výuce.
Pronikání moderních technologií do prostředí školy je nezvratný proces a proto se zaměříme primárně na využití cloudových služeb a dotykových zařízení s ohledem na multiplatformnost a mezipředmětové prolínání.
Webinář bude postaven na modelu převrácené třídy, který integruje samostatně prezentované teoretické a praktické ukázky v strukturovaný celek.

Lektor: Martin Vonášek
"Jsem učitel dějepisu a mediální výchovy na střední škole v Ostravě. Vedle výuky se dlouhodobě věnuji lektorování a testování možností ICT ve výuce různých předmětů. Cíle výuky spatřuji v rozvoji dovedností než v předávání hotových znalostí - někdy se to daří někdy ne :)"

Podívejte se na další diskuze k webinářům!

Přečtěte si více informací o webinářích.

Aktuální webináře najdete také v kalendáři!