Začlenění tabletů do ICT vybavení školy a možnosti jejich využití / 3. 2. 2015, 19:00

 

Webinář se konal v úterý 3.2.2015 19:00.

 

Webinář nabízí účastníkům možnost nahlédnout do konkrétní školy, která v nedávné době začala využívat tablety ve výuce i pro další práci učitelů. Jak projekt probíhal, co bylo třeba vyřešit, jak vypadalo vzdělávání pro učitele a hlavně jaké změny a přínosy učitelé zaznamenali.

Lektor: 
Daniel Tocháček - působí jako učitel a ICT koordinátor na ZŠ Hanspaulka, Praha 6 a současně je odborným asistentem na Katedře IT a TIV Pedagogické fakulty UK v Praze. Odborně se orientuje na oblasti: implementace tabletů do vzdělávání, edukační robotika, využívání digitálních učebních materiálů ve výuce, didaktika ICT, mezinárodní spolupráce při vzdělávání s využitím ICT.

 

Časový rozpis hlavních témat webináře:

3:00

Úvodní informace o projektu.

5:00

Dostupné technologie ve školách při začátku projektu, odlišnosti startovacích podmínek v jednotlivých školách.

15:20

Cíle projektu – popis předpokládaného stavu technologií ve školách po ukončení projektu.

22:30

Úskalí a možné příležitosti. Nutnost výběru takových technologií, které budou naplňovat představy školy.

23:50

Vytvoření pracovní skupiny ve škole - měla za úkol sladit požadavky projektu s potřebami školy.

28:00

Klíčová rozhodnutí škol: výběr platformy, volba způsobu využití (rychlý přístup na internet, využití aplikací, cloud jako klíčový prvek)

36:00

Co se ve škole osvědčilo: jasná formulace vize, vytvoření pracovní skupiny, konzultace s odborníky, zapojení všech učitelů, spolupráce celé školy.

39:40

Rizika: nedostatek zkušeností, význam vzdělávání, spolupráce s rodiči, udržitelnost.

42:00

Odpovědi na dotazy účastníků: parametry internetového připojení, správa technologií, osvědčené aplikace (Geogebra, Quizlet, Comic Strip It, SNote, aplikace ke zjišťování polohy, AndroSenzor, Goggles apod.)