Mentoring a koučing

V partnerských školách startuje další aktivita projektu - individuální podpora zapojených pedagogů.

Každou školu bude standardně navštěvovat jeden mentor nebo kouč.

Postup: 

  1. V první fázi si domluví mentoři a koučové schůzku s vedením školy a s koordinátorem projektu.
  2. Následovat bude představení individuální podpory zapojeným učitelům/klientům (prezentace nabídky a předání dotazníku).
  3. Poté bude provedena analýza vzdělávacích potřeb všech zapojených učitelů/klientů (individuální rozhovor nad dotazníkem) a vytvoření plánu individuální podpory s každým zapojeným účastníkem/klientem.

Doporučujeme tyto materiály:

  • Úvodní prezentace Jiřího Hrušky k individuální podpoře (ze semináře pro ředitele škol)
  • Etický kodex - Evropská rada pro mentoring a koučing
  • Etický kodex - Mezinárodní federace koučů
  • Mentor nepoučuje, ale podporuje - rozhovor se Sašou Dobrovolnou, zakládající členkou České asociace mentoringu ve vzdělávání

Vše najdete v této složce: Podpůrné materiály