O příručkách

Během projektu vzniklo celkem 58 příruček, které nabízí postupy, informace, náměty a internetové zdroje využitelné ve školní praxi. Naleznete v nich mnoho nápadů, námětů, zdrojů a aplikací, které může téměř každý pedagog využít ve své práci či roli, kterou zastává ve škole - od vedení školy, přes ICT správce, koordinátora, metodika, či chcete-li od školního informatika až k pedagogovi. Zde se všechny role opět potkávají.

Cílem bylo zaznamenat všechny důležité informace, které se v projektu na různých úrovních objevily. Vnímali jsme, že je důležité tyto poznatky zaznamenat, vytisknout a dát k dispozici školám a pedagogům. Zároveň jsme tím posílili význam udržitelnosti projektu. Tomuto cíli příručky významně napomáhají.

Jednotlivé příručky jsou seřazeny podle oblastí, které pokrývají důležitá témata z pohledu dopadu projektu směrem ke škole, ale i k tématům, která v projektu hrála významnou roli.

 

 

Příručky jsou rozděleny do následujících oblastí:

  • CO UŽ MÁME (zde naleznete šest základních příruček prohlubujících informace - o zařízeních, která jste ve škole pravděpodobně měli před vstupem do projektu)
  • KAM CHCEME (čtyři příručky, které se věnují novým technologiím) 
  • DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLE (čtyři příručky) 
  • ŠKOLNÍ SÍŤ UMÍ DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ (čtyři příručky)
  • ICT METODIK RADÍ A POMÁHÁ (čtyři příručky) 
  • SOUBOR ŠABLON K DIDAKTICKÉMU VYUŽITÍ (dvanáct příruček) 
  • SOUBOR NÁSTROJŮ, ZDROJŮ A APLIKACÍ (dvanáct příruček) 
  • SADA TUTORIÁLŮ NÁSTROJŮ, ZDROJŮ A APLIKACÍ (dvanáct příruček) 

 

Kde příručky najdete

Tady, na webu projektu

Sdílíme vám v cloudu složky se všemi oblastmi (viz výše). 

Tištěné příručky

Školám zúčastněným v projektu jsme věnovali tištěné verze přímo na školu. Můžete si je půjčovat odtamtud, budou vám k dispozici. 

Fleška (USB paměť)

Na flešce, kterou jste obdrželi se sborníkem (pokud jste byli v projektu zapojeni), najdete složku „PŘÍRUČKY“. V ní pak primárně hledejte podle oblastí.