O metodických listech

V rámci projektu vznikl soubor 120 metodických listů - pedagogických příprav na vyučovací hodiny. Najdete v nich tipy na použití aplikací a různých nástrojů určených pro novou techniku na školách (dotyková zařízení - tablety, smartphony, stejně tak i notebooky), jak zaujmout žáky - všichni víme, že technologie jsou jim blízké. 

Při rozdělování metodických listů do jednotlivých oborů nám šlo především o vaši snazší orientaci a zároveň o prvotní výběr nápadů pro danou vyučovací hodinu. Mnoho nástrojů lze používat napříč obory, proto doporučujeme nahlédnout nejen do oborů mimo vaši aprobaci, ale také do metodických listů určených jiným stupňům vzdělávání. Inspiraci můžete najít všude!

Metodické listy vznikaly v rámci závěrečné části vzdělávání učitelů v tomto projektu. Zajímavé a kvalitní nápady jsme následně dopracovali do podoby metodik a pedagogických příprav na vyučovací hodiny. Děkujeme všem za ochotu podělit se o vlastní nápady a náměty!

 

 

Metodické listy jsou řazeny podle stupňů vzdělávání a dále podle základních oborů: 

 • 1. STUPEŇ
  • Člověk a jeho svět
  • Český jazyk 
  • Anglický jazyk
  • Matematika
  • Ostatní 
 • 2. STUPEŇ
  • Člověk a příroda
  • Český jazyk 
  • Anglický jazyk
  • Matematika
  • Ostatní 
 • 3. STUPEŇ
  • Společenskovědní základ
  • Český jazyk 
  • Anglický jazyk
  • Matematika
  • Ostatní 

 

Kde metodické listy najdete

Tady, na webu projektu

Sdílíme vám v cloudu složky pro všechny tři stupně vzdělávání (viz výše). 

Šanon

Školy zúčastněné v projektu obdržely šanony s tištěnými verzemi všech metodických listů. Můžete si je půjčovat odtamtud. Listy jsou členěny podle stupňů vzdělávání a dále podle oborů (viz výše). Hledání vám usnadní barevné rozlišení.

Fleška (USB paměť)

Na flešce, kterou jste obdrželi se šanonem nebo s průvodcem projektem (pokud jste byli v projektu zapojeni), najdete složku „120 METODICKÝCH LISTŮ“. V ní pak můžete hledat nejprve podle stupňů vzdělávání a dále podle oborů.